Post til alle blog
Målet med denne blog er, at skabe en ramme for dialog mellem dig og Post Danmark. Forhåbentlig kan det også bidrage til den gensidige forståelse. Vi håber at du vil gå med i samtalen og bidrage til at gøre den til et levende og konstruktivt forum.

Indlæg tagget med ‘Post Danmark’

Knokler til det virker

mandag, 23. juni 2008

Det sker jævnligt, at jeg bliver mødt med kritiske spørgsmål fra en journalist, der har talt med borgere eller virksomheder, der klager over at deres breve eller pakker ikke er kommet frem til tiden.

Som regel er det præmissen, at problemerne skyldes fejl hos Post Danmarks, selv om fejlen i princippet jo kunne være opstået flere andre steder end hos os.

Den slags kan det være lidt vanskeligt at håndtere rigtigt, for lige som det ofte kan være svært at bevise at fejlen ligger hos os, så er det altid helt umuligt for os at bevise at den ikke gør det. Derfor godtager vi så godt som altid, at de problemer modtageren fremhæver, nok skyldes vores fejl, og så stiller vi op og tager de klø der kommer.

Tuder jeg over det? Næh egentlig ikke for det er et vilkår for vores virksomhed, som vi ikke kan gøre så meget ved. Og dog, måske kan vi godt det alligevel.

Vi har lige holdt lederkonference i et par dage. Fokus var her udelukkende på kvalitet og omdømme, for får vi ikke en bedre kvalitet og præcision i vores service, så får vi heller ikke et bedre omdømme. Derfor er fokus for hele virksomheden på at få løftet vores kvalitet.

Når vi gør det bedre, så tror jeg også at vi vil møde større tålmodighed når vi fejler – og måske vil vi også nå dertil at færre automatisk antager at fejl og mangler altid ligger hos os.

Det er en tillid vi skal og vil gøre os fortjente til. Vi sidder ikke bare og håber på at det bliver bedre – vi knokler til det virker.

Lad samtalen begynde

søndag, 1. juni 2008

Først og fremmest velkommen til denne blog. Jeg og ledelsen i Post Danmark har glædet os til at åbne vores blog. Vi ved, at der over hele landet er en stor interesse for vores arbejde, og den debat vil vi gerne deltage aktivt i.

Derfor denne blog, hvor vi – i første omgang mig – vil fortælle om de planer vi har, og de tanker vi gør os om fremtiden for posten i Danmark.

Der har været megen kritik og diskussion af, om vi i Post Danmark gør vores arbejde godt nok. Det kan jeg godt forstå, for vi er ved at gennemføre historisk store ændringer af vores postomdeling. Det er der mange, der har oplevet i deres hverdag, og samtidig er portoen steget. Vores målsætning med de mange ændringer er at sikre en service, der bliver endnu bedre end i dag. En service vi skal kunne fastholde også i en tid, hvor det er svært at finde den arbejdskraft, der er brug for. Vi har simpelthen ikke andet valg end at drive vores virksomhed endnu mere effektivt.

Jeg ved godt, at der har været – og fortsat er – problemer mens de mange omlægninger gennemføres. Det har betydet, at vi i starten af året ikke har levet op til hverken andres eller vores egne forventninger.

Kravene til Post Danmark, er beskrevet meget præcist: vores opgave fra staten er at levere mindst 93 % af alle A-breve til tiden – det vil sige dagen efter at det er afsendt. Det har vi hidtil haft succes med, samtidig med at yderligere 6 % af brevene kommer ud dagen efter – altså med én dags forsinkelse. Vores egen målsætning er, at 95 % af brevene skal nå frem til tiden.

Men debatten om Post Danmark og vores service til samfundet handler om andet og mere end statistik.

For kvalitet handler ikke kun om post til tiden. Det handler også om vores tilgængelighed som virksomhed, om åbenhed, evnen til at rette fejl o.s.v. Alt sammen noget vi arbejder meget målrettet med for at kunne leve op til omverdenens berettigede krav og forventninger.

Jeg har været ansat i Post Danmark i nu ni måneder, og tag ikke fejl; Dette er en virksomhed, hvor medarbejdere på alle niveauer virkeligt sætter en ære i at yde den bedst mulige service. Det påvirker alle, når det ikke lykkes godt nok, og hele vejen rundt bliver der knoklet for at løse den opgave Post Danmarks opgave her i det danske samfund. Det er en pointe, der er vigtig for mig at få med her.

Vores opgave er stor og udfordrende. Post Danmark lever midt i et spændingsfelt, hvor mange mennesker har forventninger til, at vi leverer traditionel public service. Det gør vi også, men samtidig er vores virkelighed, at vi er en moderne privat virksomhed, der skal have en sund og bæredygtig økonomi. Det er nemlig en forudsætning for, at vi på sigt kan løfte de opgaver, der er pålagt os mens vi sikrer tilfredse aktionærer og trygge medarbejdere.

Post Danmark har en stor udfordring, som vi ganske tankevækkende deler med andre af de store hæderkronede, mere eller mindre, statsejede virksomheder. Selv om vi har en flot og stolt historie, så kan vi ikke spejle os i den, når vi skal se på vores virksomhed i 2008. Opgaven og virkeligheden er i dag en ganske anden.

Vi bliver mødt med påstanden om, at vi hellere vil tjene penge end at give kunderne god service. Sådan er det ikke. Netop fordi vi lever i dette spændingsfelt, så gælder det i endnu højere grad for os, at vi ikke kan drive en sund virksomhed uden samtidig at have tilfredse kunder – vi kan ikke det ene uden at have det andet.

Alt det og meget mere glæder jeg mig til dialogen om. Nu er denne blog skudt i gang og jeg håber at den vil være med til at øge den gensidige forståelse. Hvordan bloggen udvikler sig, er op til os, der er aktive på bloggen, så lad os komme i gang.
:-)
Lars Kaspersen